"רסן נזיפה"/"רסן החצופה" (scold's bridle) היה כלוב-ראש ששימש בעיקר לענישת נשים במאות ה-16 וה-17 באנגליה וסקוטלנד. הרסן נועד להעניש נשים פטפטניות, גסות, וכחניות או חצופות מדי; הוא היה עשוי ברזל וכלל לשונית שהוחדרה לפי האשה, שלעיתים הייתה מעוטרת קוצים. הנשים היו ממוקמות בשטח ציבורי בו יכלו עוברים ושבים ללעוג להן ולהכותן.