אלכסנדר גרהם בל מתנשק עם מייבל הבארד בתוך עפיפון טטרהדרלי שהמציא, 1903. משפחתו של בל התעסקה לא רק בצליליו של הטלפון, אלא גם במרחב הדומם: אביו המציא שיטה להוראת דיבור לחרשים ואמו של בל החלה להתחרש בעודו בן 12. מייבל עצמה התחרשה בגיל 5 ונישאה לבל לאחר שהייתה תלמידה בבית הספר שלו לחרשים מגיל 15.