למעלה: שעת המנוחה בכיתת יסודי, פנסילבניה, 1943
למטה: שעת הלימוד בכיתת יסודי, מיקום לא ידוע, המאה ה-19