אפרו-אמריקנים מנסים להגן על חנויותיהם מביזה של שחורים ולבנים כאחד בזמן מהומות הענק האלימות בדטרויט, 1967