(וכפי שביאר לנו אבי רוז: לא רק שהיה סטנדרטי לנשים ולגברים להתפלל יחדיו, אלא שפעם לא היו שמים פתקים אלא פשוט כותבים אותם על הקיר.)