10616013_903787269650450_1685893783237928499_n

למעלה ולמטה: הקדושה כריסטינה מירביליס, או 'כריסטינה המדהימה'.

כריסטינה נולדה בבלגיה במאה ה-12. בגיל 22 חטפה התקף עז שבעקבותיו קרוביה חשבוה למתה; כשהביאו אותה לקבורה, כריסטינה קמה לתחייה מתוך ארון המתים הפתוח והתעופפה לתקרת הכנסייה, שכן לא הייתה מסוגלת לסבול את ריחם החוטא של גופי אנוש. גם לאחר שהכומר שיכנע אותה לרדת, ברחה למקומות מקלט מרוחקים, טיפסה על עצים, מגדלים וסלעים וזחלה אל תוך תנורים בוערים, כדי לברוח מריחם של בני אדם.