ילדים משחקים בשטרות בתקופת ההיפר-אינפלציה של רפובליקת ויימר, גרמניה, 1923.

עלויות מלחמת העולם הראשונה עלו לגרמניה ביוקר הרבה אחרי המלחמה עצמה. הקייזר הגרמני לווה ללא היכר לאורך המלחמה כדי לכסות את הוצאותיה הענקיות; במקביל, כל התעשייה הגרמנית נווטה לתעשיה הצבאית. עם תום המלחמה, גרמניה נותרה מרוששת ועם תעשיות מפוררות. הממשלה החריפה את העניינים כשניסתה לקנות את ליבם של האזרחים עם מדיניות רווחה נדיבה שפעלה על ריק כלכלי עצום והסתחררה לאינפלציה חסרת שליטה. ב-1919, דולר אחד היה שווה ל-6.7 מרקים; ב-1923, היה שווה ל- 4,210,500,000,000. למטה: שטרות שימשו כמו כן לטפט