ילדים משחקים ליד סוס מת, ניו יורק, 1895/1900.

באותם ימים אלפי חיות גררו את כרכרות תושבי העיר הגדלה בקצב מסחרר. סוסים נשחקו מהר ומתו צעירים. תנאי התברואה היו כה ירודים שפגרי חיות לעיתים נותרו מושלכות ברחוב למשך שבועות שלמים