צילוק של בני שבט יָאֶלִימָה, קונגו הבלגית, מתישהו בחצי הראשון של המאה ה-20