החזרת שבויי מלחמה סוריים, קוניטרה, רמת הגולן, 1967 (צילום: מיכה בר עם)