ראשיהן של נשים צרפתיות מגולחים כעונש פומבי על שהתרועעו עם חיילים גרמנים, צרפת, 1944. כ-20,000 נשים זכו ללינצ'ים כאלו עם תום המלחמה. רבות מנשים אלו הופשטו והוצעדו לאחר מכן בעירום ברחובות העיר, ולעיתים התחתנו עם הגברים שהענישו אותן

וסרטון יוטיוב אחד קשה במיוחד