בית ספר לאקטיביסטים שחורים למען זכויות אדם: נערה מאומנת לא להגיב לעשן שננשף לה בפרצוף, 1960